Medlemskap

Föreningens syfte är:


att medlemmar skall uppnå större insikt i försäkringsmedicinska och försäkringstekniska frågor,

att underlätta och fördjupa samarbetet mellan alla intressenter i skadereglering och riskbedömning,

att verka för fortlöpande utbildning och information, 

att verka för att uppnå rättvisa bedömningar i sambandsfrågor och i bedömningen av medicinsk invaliditet,

att arbeta med översyn och reformering av tillämpade medicinska invaliditets- tabeller såväl nationellt som inom EU,

att medverka till nyrekrytering och utbildning av medicinska rådgivare,

att ställa, den inom föreningen, befintliga kunskapen inom försäkringsmedicin till förfogande som en opartisk resurs,

att verka för en kvalitetssäkring av medicinska rådgivarens arbete.


The members of the association are expert physicians on medical settlement of bodily injury claims and advisors to insurance

companies. Other members are senior insurance companies officials with extensive experience in settlement of injury claims.


Ansökan


Förutom att du har en specialistutbildning så behöver du före ansökan vara kontrakterad som medicinsk rådgivare hos något försäkringsbolag.


Beslut om medlemskap tas av styrelsen. Ansökan om medlemskap sänds till styrelsen, info@medicinskaradgivare.se