Kurser

Övergripande kursinformation


Som medlem i FMR får du tillgång till de kurser som FMR erbjuder i samarbete med Svensk Försäkring. Kurserna är sedan 2005 obligatoriska i enlighet med överenskommelse mellan FMR, Svensk försäkring och branschen i övrigt.


Kurserna vänder sig till dig som arbetar som medicinsk rådgivare, oavsett erfarenhet. Kurserna kan väljas utan inbördes ordning och erbjuds ungefär 2-4 gånger per år.


Observera att kurserna syftar till ett åskådliggöra de grundprinciper som medicinska rådgivaren har att använda vid bedömning av medicinsk invaliditet, orsakssamband eller arbetsoförmåga. Då du som medicinsk rådgivare representerar många olika specialiteter läggs tonvikten av kursinnehållet på de övergripande, ej specialitetsbundna, principerna.Obligatoriska kurser


Översiktskurs, Samband, Medicinsk invaliditet

och Arbetsoförmåga.


Fördjupningskurser


Föreningen erbjuder frivilliga fördjupningskurser ungefär

vartannat år:


2013 - Rådgivaren i domstolen

2015 - Juridik och Samsjuklighet

2017 - Juridik och Sambandsbedömning vid ohälsa

2019 - Juridik och Patientförsäkring

2022 - Juridik och Patientförsäkring (repris)

2024 - Juridik, särskilda försäkringsutredningar och besvärstillstånd vid sjukdom
Kursdatum: Torsdag, den 19 september 2024 - Fredag, den 20 september 2024, Stockholm
Kurstid: lunch - lunch
Anmälan till kursen via länk

https://www.lyyti.in/FMR_2dagarskurs_1920_september_2024_4382Vår- och höstmöten i FMR


Kursdatum under april/oktober sammanfaller ofta, men inte alltid, med Föreningens vår- respektive höstmöten. Dessa möten (med efterföljande middag) startar cirka kl 17. 
Kursvillkor


Deltagande på kurserna förutsätter medlemskap i FMR, att du har betalat din medlemsavgift samt att du har uppdrag för ett försäkringsbolag eller försäkringsmedicinsk förmedlingstjänst.


Kurs genomförs vid minst 15 anmälda deltagare. Anmälan är bindande. 

Kursanmälan

Välkommen att delta på årets grundutbildningar! Vänligen se anmälningslänkar nedan!


Vid frågor rörande kurserna kontakta:

Projektledare Linda Jöfelt

Telefon: 0708-545437

linda@dughult.se


Vid övriga frågor kontakta styrelsen:

info@medicinskaradgivare.se


Observera att du behöver en återbekräftelse för att säkert vara anmäld eller noterad på reservplats.

Kalendarium 2024


GRUNDKURSER


Kurs ”Samband” 

Kursdatum: Kursen återkommer våren 2025
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk


Kurs ”Arbetsoförmåga”

Kursdatum: Kursen återkommer våren 2025
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk


Kurs ”Medicinsk invaliditet”

Kursdatum: Torsdag, den 3 oktober 2024, Stockholm
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk

https://www.lyyti.in/Kurs_Medicinsk_Invaliditet_2024_8152


Kurs ”Översiktskurs”

Kursdatum: Torsdag, den 7 november 2024, Stockholm
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk

https://www.lyyti.in/Kurs_Oversiktskurs_2024_4960