Kurser

Övergripande kursinformation


Som medlem i FMR får du tillgång till de kurser som FMR erbjuder i samarbete med Svensk Försäkring. Kurserna är sedan 2005 obligatoriska i enlighet med överenskommelse mellan FMR, Svensk försäkring och branschen i övrigt.


Kurserna vänder sig till dig som arbetar som medicinsk rådgivare, oavsett erfarenhet. Kurserna kan väljas utan inbördes ordning och erbjuds ungefär 2-4 ggr/år.


Observera att kurserna syftar till ett åskådliggöra de grundprinciper som medicinska rådgivaren har att använda vid bedömning av medicinsk invaliditet, orsakssamband eller arbetsoförmåga. Då du som medicinsk rådgivare representerar många olika specialiteter läggs tonvikten av kursinnehållet på de övergripande, ej specialitetsbundna, principerna.Obligatoriska kurser


Översiktskurs, Samband, Medicinsk invaliditet

samt Arbetsoförmåga.


Fördjupningskurser


Föreningen erbjuder fördjupningskurser ungefär

vartannat år;


2013 - Rådgivaren i domstolen

2015 - Juridik och Samsjuklighet

2017 - Juridik och Sambandsbedömning vid ohälsa.

2019 - Juridik och Patientförsäkring

2020 - Juridik och Patientförsäkring - INSTÄLLD!

2022 - Juridik och Patientförsäkring (repris)


Vår- och höstmöten i FMR


Kursdatum under april/oktober sammanfaller ofta, men inte alltid, med Föreningens vår- respektive höstmöten. Dessa möten (med efterföljande middag) startar ca kl 17. Anmälan till Föreningens möten inkl middag sänds till medlemsansvarig via info@medicinskaradgivare.se
Kursvillkor


Deltagande på kurserna förutsätter medlemskap i FMR samt

att du har uppdrag för ett försäkringsbolag.


Kurs genomförs vid minst 15 anmälda deltagare. Anmälan är bindande. 

Kursanmälan

Välkommen att delta på årets grundutbildningar! Vänligen se anmälningslänkar nedan!


Vid frågor rörande kurserna kontakta:

Projektledare Linda Jöfelt

Telefon: 0708-545437

linda@dughult.se


Vid övriga frågor kontakta styrelsen:

info@medicinskaradgivare.se


Observera att du behöver en återbekräftelse för att säkert vara anmäld eller noterad på reservplats.

Kalendarium 2024


GRUNDKURSER


Kurs ”Medicinskt samband” 

Kursdatum: Torsdag, den 11 april 2024, Stockholm
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk

https://www.lyyti.in/Kurs_Samband_0165

Kurs ”Arbetsoförmåga”

Kursdatum: Torsdag, den 18 april 2024, Stockholm
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk

https://www.lyyti.in/Kurs_Arbetsoformaga_2024_7006


Kurs ”Medicinskt invaliditet”

Kursdatum: Torsdag, den 3 oktober 2024, Stockholm
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk

Länken publiceras våren 2024

Kurs ”Översiktskurs”

Kursdatum: Torsdag, 7 november 2024, Stockholm
Kurstid: kl 9.00 - cirka kl 16.00

Anmälan till kursen via länk

Länken publiceras våren 2024