Hem

Välkommen till Föreningen för Medicinska Rådgivare!


Föreningens medlemmar är medicinska rådgivare vid försäkringsbolag.

Rådgivare kan vara verksamma inom personskadereglering eller

riskbedömning. Övriga medlemmar är anställda i försäkringsbolag

och har stor erfarenhet av personskadereglering. Till medlem även antas
utomstående person med stor erfarenhet av och goda
kunskaper
i personskadereglering. Medlemskap prövas av styrelsen.


Vi hoppas att vår hemsida skall vara till glädje för Dig.


The members of the association are expert physicians on medical settlement

of bodily injury claims and advisors to insurance companies. Other members

are senior insurance companies officials with extensive experience in settlement

of injury claims.